Otestujte své pracovní předpoklady v testu eSkills for Jobs!    

Počet otestovaných: 0
Průměrná úspěšnost: -%

Zjistěte více o svých schopnostech a nastartujte svou kariéru tím správným směrem! Testovaní bude k dispozici posledních pár dní na www.hiri.cz!

Získejte přehled o svých silných stránkách a příležitostech k rozvoji, které vám mohou pomoci ve vaší další kariéře. V dotazníku eSkills for Jobs, který připravil partner kampaně StartupJobs, si můžete otestovat své schopnosti a vlastnosti a zjistit, které jsou pro vás typické a které nikoli. 

Oblasti pokryté v testu souvisí např. s INTERAKTIVITOU – týmová spolupráce a komunikace s okolím, OPERATIVOU – systematičnost, plánování a zaměření na výsledek, INTELEKTUÁLNÍ OBLASTÍ – analytické myšlení a kreativita a EMOCIONÁLNÍ OBLASTÍ – osobní vztahy k okolí. Konečné výsledky můžete promítnout směrem k práci, kterou vykonáváte nebo byste chtěli vykonávat, a můžete sami vyhodnotit, co z vašich dovedností můžete v dané pozici využít a na čem byste třeba ještě mohli zapracovat.

Testování probíhalo v průběhu měsíce června a na konci jsme vylosovali tři z vás, kterým bude nabídnuto komplexní testování osobnostních a pracovních předpokladů zdarma. Na profi testování se mohou těšit: Andrea M., Adam K. a Jakub Ž. Výhercům tímto gratulujeme! Budou osloveni již brzy prostřednictvím emailu. 

Ostatní nezoufejte a využijte posledních pár dní k testování vlastního pracovního potenciálu! Návod naleznete zde nebo níže. 

...............................................................................................................
Manifesto e-dovedností 2015 je nyní k dispozici i v českém jazyce. Ke stažení zde
................................................................................................................
Seznamte se  výsledky testu IT Fitness 2015 ! 
„Žákům základních škol se nejvíce dařilo v otázkách vyhledávání praktických informací na internetu a v práci s Google dokumenty. Překvapivě značné nedostatky se objevily ve znalostech o aplikacích pro tablety a chytré telefony. Potíže jim dělalo také nastavení profilu na sociálních sítích a práce se vzorci v tabulkovém procesoru. Žáci středních škol prokázali dobré znalosti v práci s kancelářskými programy, problémy jim nečiní ani vyhledávání na internetu. 
Naopak rezervy se našly v otázkách bezpečnosti a ochraně počítačových systémů a to zejména bezpečném chování na internetu a ochraně citlivých údajů.“ 

Kampaň eSkills for Jobs 2015 - 2016 http://eskills4jobs.ec.europa.eu/ je čtvrtým ročníkem celoevropské kampaně iniciované Evropskou komisí/ Generálním ředitelstvím pro podniky a průmysl. Kampaň se snaží zvýšit informovanost mladých lidí i široké veřejnosti o důležitosti elektronických dovedností pro kvalitní život a práci v 21. století. Hlavním tématem kampaně je v letech 2015 a 2016 důležitost počítačových dovedností pro zaměstnatelnost a uplatnitelnost na trhu práce. Cílem kampaně je také zvýšit zájem mladých lidí o studium IT a budoucí profesní uplatnění v této oblasti.  Národním kontaktním místem kampaně je v České Republice Dům zahraniční spolupráce (www.dzs.cz). Test IT Fitness získal v roce 2015 záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

         DZS                                  

Líbil se Vám náš test? Oslovily vás myšlenky kampaně? Budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu. 
Krátký online dotazník: dotazník pro mladé lidi (16 - 25 let) a dotazník pro veřejnost  (nad 26 let). Vyplnění dotazníku zabere 2 minuty. Děkujeme!