Zdokonalte své #eSkills! Zjistěte více.   


Manifesto e-dovedností 2015 je nyní k dispozici i v českém jazyce. 

Manifesto e-dovedností 2015 umožňuje nahlédnout do digitální strategie Evropy v blízké budoucnosti. Zavádění digitálních inovací a technologií vyžaduje populaci vybavenou počítačovými dovednostmi schopnou využívat všeho, co jim digitální společnost nabízí. 

Publikace ke stažení zde

Seznamte se  výsledky testu IT Fitness 2015! 

„Žákům základních škol se nejvíce dařilo v otázkách vyhledávání praktických informací na internetu a v práci s Google dokumenty. Překvapivě značné nedostatky se objevily ve znalostech o aplikacích pro tablety a chytré telefony. Potíže jim dělalo také nastavení profilu na sociálních sítích a práce se vzorci v tabulkovém procesoru. Žáci středních škol prokázali dobré znalosti v práci s kancelářskými programy, problémy jim nečiní ani vyhledávání na internetu. 
Naopak rezervy se našly v otázkách bezpečnosti a ochraně počítačových systémů a to zejména bezpečném chování na internetu a ochraně citlivých údajů.“ 

Podrobné výsledky testu IT Fitness najdete zde.   

Kampaň eSkills for Jobs 2015 - 2016 http://eskills4jobs.ec.europa.eu/ je čtvrtým ročníkem celoevropské kampaně iniciované Evropskou komisí/ Generálním ředitelstvím pro podniky a průmysl. Kampaň se snaží zvýšit informovanost mladých lidí i široké veřejnosti o důležitosti elektronických dovedností pro kvalitní život a práci v 21. století. Hlavním tématem kampaně je v letech 2015 a 2016 důležitost počítačových dovedností pro zaměstnatelnost a uplatnitelnost na trhu práce. Cílem kampaně je také zvýšit zájem mladých lidí o studium IT a budoucí profesní uplatnění v této oblasti.  Národním kontaktním místem kampaně je v České Republice Dům zahraniční spolupráce (www.dzs.cz). Test IT Fitness získal v roce 2015 záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

         DZS                                  

Líbil se Vám náš test? Oslovily vás myšlenky kampaně? Budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu. 
Krátký online dotazník: dotazník pro mladé lidi (16 - 25 let) a dotazník pro veřejnost  (nad 26 let). Vyplnění dotazníku zabere 2 minuty. Děkujeme!