Výsledky testu IT Fitness 2016 jsou k dispozici!   


Zveřejnili jsme pro vás výsledky testu #IT Fitness 2016! Správné odpovědi najdete na po přihlášení na svém profilu v sekci Historie hlasování pod ikonou grafu!  

Test IT Fitness 2016 je u svého konce! 
Tento ročník byl opakováním testu z roku 2015. Test prošel mírnou optimalizací, kdy jsme na základě zpětné vazby od loňských účastníků upravili některé otázky a jejich odpovědi tak, aby byl celý proces testování jednodušší a srozumitelnější. IT Fitness test se stejně jako v minulých letech zaměřoval na zvládnutí teoretických i praktických otázek a úkolů z oblasti informačních technologií, jež většina z nás řeší v běžné práci s počítačem - s jeho softwarem, textovými, tabulkovými, grafickými editory, hardwarem, internetem, ale také s mobilními aplikacemi využívanými v dotykových zařízeních.

Test byl rozdělen do dvou úrovní. První úroveň byla určena žákům ZŠ, druhá žákům SŠ, VOŠ a VŠ a široké veřejnosti. Byl k dispozici online a zdarma. Zpracování samotného testu, který obsahoval 25 otázek a úkolů, trval přibližně 45 minut. Každý účastník obdržel certifikát s procentuální úspěšností. Testování probíhalo od září do prosince 2016. V tuto chvíli pracujeme na zprávě z průběhu celého testování, o jejím zveřejnění vás budeme informovat prostřednictvím našich stránek a sociálních sítí. Zářijové číslo buletinu ŠKOLY V SÍTI právě vychází! 

Podzimní vydání je zaměřeno na digitální dovednosti, téma, kterému se v současnosti věnuje řada národních i evropských iniciativ. Vedle aktuálních informací o kampani eSkills for Jobs a testu IT Fitness 2016, který byl tento týden úspěšně spuštěn, vám přinášíme informace o dalších českých aktivitách některých našich partnerů. Více se dočtete například o možnosti online vzdělávání, rostoucí roli mobilních technologií ve vysokoškolské výuce či technologických start-uptech v ČR. Zajímavým se jeví také stav poptávky po IT odbornících na českém trhu. A nechybí ani inspirace ryze ze školního prostředí. Tentokrát o programování ve školách, možnostech vzdělávání pro učitele prostřednictvím aktivity eTwinning či příkladech dobré praxe mezinárodních projektů. Rostoucí význam digitálních dovedností pro celou Evropu zobrazuje infografika "Digitální Evropa potřebuje digitální dovednosti" doplněná o několik zajímavých statistických údajů, kterou najdete v závěru buletinu.  
Buletin Škola v síti ke stažení ZDE. Infografika Digitální Evropa ... ke stažení ZDE

Kampaň eSkills for Jobs 2015 - 2016 http://eskills4jobs.ec.europa.eu/ je čtvrtým ročníkem celoevropské kampaně iniciované Evropskou komisí/ Generálním ředitelstvím pro podniky a průmysl. Kampaň se snaží zvýšit informovanost mladých lidí i široké veřejnosti o důležitosti elektronických dovedností pro kvalitní život a práci v 21. století. Hlavním tématem kampaně je v letech 2015 a 2016 důležitost počítačových dovedností pro zaměstnatelnost a uplatnitelnost na trhu práce. Cílem kampaně je také zvýšit zájem mladých lidí o studium IT a budoucí profesní uplatnění v této oblasti.  Národním kontaktním místem kampaně je v České Republice Dům zahraniční spolupráce (www.dzs.cz). Test IT Fitness získal v roce 2015 záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

         DZS                                  

Líbil se Vám náš test? Oslovily vás myšlenky kampaně? Budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu. 
Krátký online dotazník: dotazník pro mladé lidi (16 - 25 let) a dotazník pro veřejnost  (nad 26 let). Vyplnění dotazníku zabere 2 minuty. Děkujeme!