Seznamte se s výsledky testování 2016     


Pátý ročník IT Fitness 2016 je za námi. Seznamte se s výsledky testování! 

Tento ročník byl opakováním testu z roku 2015. Test prošel mírnou optimalizací, kdy byly na základě zpětné vazby od loňských účastníků upraveny některé otázky a jejich odpovědi tak, aby byl celý proces testování jednodušší a srozumitelnější. Samotné testování probíhalo od září do prosince 2016 a zúčastnilo se ho 10 391 osob, přitom lehčí verzi pro základní školy zvolilo 4 433 osob a těžší pro střední školy a širokou veřejnost pak 5 958 osob. Průměrná úspěšnost byla 58 % (což je o 17 % více než v loňském roce). 

I tento rok byli žáci základních škol úspěšní v otázkách zaměřených na vyhledávání praktických informací na internetu a na práci s Google dokumenty. Naopak mezi jejich slabší stránky nadále patří porozumění základům programování a nastavení aplikací na tabletu či chytrém telefonu. Žáci středních škol ovládají velmi dobře nástroje pro spolupráci a sociální sítě, dařilo se jim také v otázkách týkajících se vyhledávání na internetu. Potíže jim stále činí práce se vzorci v tabulkovém procesoru a komplexní úlohy typu orientace ve veřejných registrech.

Podrobné informace o testování najdete ve zprávě ZDE

A to není vše! Test IT Fitness 2016 je opět zpřístupněn! Zájemci si tak mohou opět otestovat mimo oficiální statistiky. Tentokrát i několikrát za sebou a s okamžitou zpětnou vazbou - správné odpovědi najdete v sekci Historie hlasování pod ikonou grafu.   Zářijové číslo buletinu ŠKOLY V SÍTI právě vychází! 

Podzimní vydání je zaměřeno na digitální dovednosti, téma, kterému se v současnosti věnuje řada národních i evropských iniciativ. Vedle aktuálních informací o kampani eSkills for Jobs a testu IT Fitness 2016, který byl tento týden úspěšně spuštěn, vám přinášíme informace o dalších českých aktivitách některých našich partnerů. Více se dočtete například o možnosti online vzdělávání, rostoucí roli mobilních technologií ve vysokoškolské výuce či technologických start-uptech v ČR. Zajímavým se jeví také stav poptávky po IT odbornících na českém trhu. A nechybí ani inspirace ryze ze školního prostředí. Tentokrát o programování ve školách, možnostech vzdělávání pro učitele prostřednictvím aktivity eTwinning či příkladech dobré praxe mezinárodních projektů. Rostoucí význam digitálních dovedností pro celou Evropu zobrazuje infografika "Digitální Evropa potřebuje digitální dovednosti" doplněná o několik zajímavých statistických údajů, kterou najdete v závěru buletinu.  
Buletin Škola v síti ke stažení ZDE. Infografika Digitální Evropa ... ke stažení ZDE

Kampaň eSkills for Jobs 2015 - 2016 http://eskills4jobs.ec.europa.eu/ je čtvrtým ročníkem celoevropské kampaně iniciované Evropskou komisí/ Generálním ředitelstvím pro podniky a průmysl. Kampaň se snaží zvýšit informovanost mladých lidí i široké veřejnosti o důležitosti elektronických dovedností pro kvalitní život a práci v 21. století. Hlavním tématem kampaně je v letech 2015 a 2016 důležitost počítačových dovedností pro zaměstnatelnost a uplatnitelnost na trhu práce. Cílem kampaně je také zvýšit zájem mladých lidí o studium IT a budoucí profesní uplatnění v této oblasti.  Národním kontaktním místem kampaně je v České Republice Dům zahraniční spolupráce (www.dzs.cz). Test IT Fitness získal v roce 2015 záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

         DZS                                  

Líbil se Vám náš test? Oslovily vás myšlenky kampaně? Budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu. 
Krátký online dotazník: dotazník pro mladé lidi (16 - 25 let) a dotazník pro veřejnost  (nad 26 let). Vyplnění dotazníku zabere 2 minuty. Děkujeme!