Kampaň eSkills for Jobs 2015 - 2016 http://eskills-week.ec.europa.eu/ iniciovaná Evropskou komisí, Generálním ředitelství pro podniky a průmysl, v České republice je kampaň koordinována Domem zahraniční spolupráce.

Hlavním cílem této iniciativy je pomoci motivovat mladé lidi, především žáky a studenty základních, středních a vysokých škol pro studium a profesní uplatnění v oblasti informačních a komunikačních technologií. Dalším cílem je podnítit zájem veřejnosti o zvyšování úrovně IT dovedností v každodenním i profesním životě. Test si proto může zkusit každý bez ohledu na věk či profesi.

V České republice probíhají pod hlavičkou této kampaně tyto aktivity: 
  • Test IT Fitness
  • Akce partnerů kampaně

Více informací o kampani naleznete na webové stránce Evropské komise http://eskills-week.ec.europa.eu, na www.itfitness.cz a na www.dzs.cz. Věříme, že všechny akce konané v rámci kampaně ukážou mladým lidem důležitost IT dovedností pro jejich kvalitní profesní život a budou je motivovat k profesnímu zaměření IT směrem.

Evropské dokumenty vztahující se ke kampani:
- Popis Kampaně: e-Skills At a Glance  

Manifesto e-dovedností - eSkills Manifesto 
Manifesto e-dovedností - eSkills Manifesto 2014 - k dispozici na http://eskills4jobs.ec.europa.eu/manifesto nebo zde http://eskills4jobs.ec.europa.eu/czech-republic 
Manifesto e-dovedností 2015 - k dispozici v anglickém jazyce zde nebo v českém jazyce ke stažení zde . 
Manifesto e-dovenodností 2016 - k dispozici v anglickém jazyce zde . České shrnutí pak zde

Deklarace z Rigy: Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech 
U příležitosti zahájení nového ročníku kampaně byla vydáno oficiální prohlášení, které deklaruje deset základních bodů, kterým by se vlády, Evropská komise, podniky i další aktéři včetně vzdělávacích institucí měly v nadcházejícím období věnovat. Níže uvádíme nejdůležitější body prohlášení v češtině. 
I přes vysokou míru nezaměstnanosti se Evropa potýká se značným a stále se zvětšujícím nedostatkem odborníků na poli inovací, kteří by byli schopni plně využít potenciál digitálních technologií. Tisíce nově vytvářených pracovních míst zůstává neobsazených.Skutečnost, že je tento problém potřeba řešit, jasně ilustrují data pro věkovou skupinu mladých lidí (ve věku 15 – 24 let) – nebývale vysoká míra nezaměstnanosti této skupiny obyvatel dosahovala v Evropě koncem roku 2013 téměř 24 %. Srovnatelné údaje ve Spojených státech a Japonsku byly podstatně nižší: 8  a 5 %. Není pochyb o tom, že hospodářský růst je závislý na výzkumu, inovacích a úspěšné transformaci průmyslu. Zvýšení počtu pracovníků s odpovídajícími dovednostmi má proto pro Evropu rozhodující makroekonomický význam. Toto tvrzení je aktuální zvláště v dnešní době, kdy se digitální technologie promítají do všech oblastí ekonomického života.

Evropa musí využít potenciál, který digitální technologie nabízí v oblasti ekonomického růstu a pracovního trhu. Představitelé a partneři kampaně „e-Skills for Jobs“ se tímto prohlášením zavazují k naplňování deseti klíčových bodů
1. Závazek více a lépe investovat do digitálních technologií a dovedností.
2. Řešit nezaměstnanost mladých lidí v Evropě prostřednictvím digitálních dovedností.
3.  Vyzdvihnout politiku „Elektronické dovednosti pro 21. století“[i] jako prioritu a zaměřit se na její implementaci v nejširším možném měřítku.
4.  Podpora pokračování činnosti Grand Coalition for Digital Jobs[ii] a vytváření národních koalic.
5.  Podpora e-Leadership (vedení ve světě digitálních technologií).
6.  Posílení digitální transformace a podnikání.
7.  Závazek k celoživotnímu vzdělávání a odborné přípravě.
8.  Vedoucí úloha Evropy v celosvětových standardech.
9.  Posílení odbornosti v oblasti ICT a cesta k vyspělosti této profese v Evropě.
10.  Závazek ke spolupráci, sdílení odborných znalostí a úsilí.
  
Celý text prohlášení v češtině je k dispozici zde . Prohlášení v angličtině naleznete zde. K prohlášení se lze oficiálně přihlásit a potvrdit, že s jejími závazky souhlasíte. Napříč Evropou toto stvrzení potvrzuje řada partnerů kampaně i představitelů vlád. Pokud byste se k prohlášení chtěli přihlásit, učiňte tak zde.