Test IT Fitness 2016 je u svého konce! 


Zveřejnili jsme pro vás výsledky testu #IT Fitness 2016! Správné odpovědi najdete na po přihlášení na svém profilu v sekci Historie hlasování pod ikonou grafu! V tuto chvíli pracujeme na zprávě z průběhu celého testování, o jejím zveřejnění vás budeme informovat prostřednictvím našich stránek a sociálních sítí.

O testu IT Fitness 2016! 
 • Test IT Fitness byl spuštěn 21. 9. 2016! 
 • Test má i v roce 2016 záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
 • Testování bude probíhat do 31. 12. 2016 a je pro všechny zájemce zdarma. 

 • Letošní ročník byl opakováním testu z roku 2015. Test prošel mírnou optimalizací, kdy jsme na základě zpětné vazby od loňských účastníků upravili některé otázky a jejich odpovědi tak, aby byl celý proces testování jednodušší a srozumitelnější.IT Fitness test se stejně jako v minulých letech zaměřoval na zvládnutí teoretických i praktických otázek a úkolů z oblasti informačních technologií, jež většina z nás řeší v běžné práci s počítačem - s jeho softwarem, textovými, tabulkovými, grafickými editory, hardwarem, internetem, ale také s mobilními aplikacemi využívanými v dotykových zařízeních.
Jak vstoupit do testu?
 • Test vyžaduje, aby se každý účastník (tedy i každý žák) zaregistroval svým vlastním emailem. Ikonu registrace naleznete v pravém horním rohu tohoto webu. 
 • Přímý vstup do registrace zde.

Jak se testovat:
 • Test se vyplňuje online a není nutné ho nijak instalovat. 
 • Test vyžaduje, aby se každý účastník (tedy i každý žák) zaregistroval svým vlastním emailem. Ikonu registrace naleznete v pravém horním rohu tohoto webu. Na tento email mu bude doručen ihned po skončení testu certifikát s procentuální úspěšností.
 • Testu předchází informační část, ve které respondenti vyplňují, jaké technologie v běžném životě využívají a k jakým činnostem. Vyplnění této části zabere cca 5 - 10 minut a její vyplnění je dobrovolné. 
 • Správné odpovědi naleznou všichni respondenti ve svém profilu po oficiálním ukončení testování, tedy po 30. 11. 2016. 

Pokyny pro učitele:
 • Cílem testu je jednoduchým způsobem otestovat počítačové dovednosti žáků a studentů a formou ceritifikátu každému testovanému poskytnou zpětnou vazbu. 
 • Test pro základní školy je určen primárně vyšším ročníkům (8. - 9. ročník ZŠ).
 • Doba vyplňování testu je 1 - 2 vyučovací hodiny (45 minut) dle schopností účastníků. Dobu testování není možné přerušit, při odeslání odpovědí je nutné u všech 25 úloh uvést alespoň jednu odpověď
 • Při vyplňování testu využívají testující Internet pro vyhledávání informací a řešení konkrétních úkolů.
 • U některých otázek se požaduje práce se sociálními sítěmi (Facebook, GooglePlus), řešitel testu však nemusí mít vlastní účet na této sociální síti, ani se nepožaduje, aby se do svého účtu registroval. Test vyžaduje pouze vyhledávání ve veřejných a bezpečných profilech na sociálních sítích.
 • U některých otázek je vyžadována práce s tabulkovým procesorem.
 • Poznámka pro test pro SŠ: U jedné otázky je vyžadována práce se soubory ve formátu GPX, k prohlížení je možné použít i online prohlížeče (např. https://api.mapy.cz/view?page=gpx). 

Ochrana osobních údajů:
 • Respondent, který se zaregistroval, dává souhlas se zpracováním osobních údajů, kterými jsou poskytnuté identifikační údaje účastníka testu. 
 • Osobní údaje poskytnuté při registraci budou využity výhradně pro účely realizace testu. 
 • Jména testovaných, výsledky jednotlivců, ani výsledky škol nebudou nikde zveřejňovány. Cílem testu je sebehodnocení respondentů. 
 • Dům zahraniční spolupráce se zavazuje k plnému respektování zákona o ochraně osobních údajů platného v rámci celé EU.

Na tvorbě testu se podíleli:
 • Test IT Fitness byl vytvořen na Slovensku (www.itfitness.sk) a byl přeložen a lokalizován do češtiny.
 • Na návrhu testu, korekturách a jeho lokalizaci ze slovenské verze se podílela v roce 2015 pracovní skupina spolku Jednota školských informatiků (JŠI). Spolek je profesní organizací, které sdružuje pedagogy a odborníky zabývající se ICT ve školství. JŠI vznikla za účelem získávat a šířit znalosti a zkušenosti s využíváním ICT ve vzdělávání v ČR i v zahraničí a aktivně se na zavádění ICT do výuky a jeho využívání podílet.


IT Fitness v minulých letech

Podrobné výsledky testu IT Fitness 2015 jsou k dispozici zde
„Žákům základních škol se nejvíce dařilo v otázkách vyhledávání praktických informací na internetu a v práci s Google dokumenty. Překvapivě značné nedostatky se objevily ve znalostech o aplikacích pro tablety a chytré telefony. Potíže jim dělalo také nastavení profilu na sociálních sítích a práce se vzorci v tabulkovém procesoru. Žáci středních škol prokázali dobré znalosti v práci s kancelářskými programy, problémy jim nečiní ani vyhledávání na internetu." 

Podrobné výsledky testu IT Fitness z roku 2014 jsou k dispozici zde . Tisková zpráva k dispozici zde .