V roce 2020 bude v Evropě chybět 825 000 IT odborníků. V době, kdy velká část evropské ekonomiky čelí obrovské vlně nezaměstnanosti, bojuje naopak IT sektor s nedostatečným počtem kvalifikovaných odborníků. Každým dnem přibývá pracovních pozic napříč různými sektory, které vyžadují IT dovednosti - eLearning, eHealth, zelená ekonomika, Internet věcí, rozvoj mobilních technologií. 

Proč pracovat v IT?
Mladí lidé, kteří se rozhodují o svém budoucím povolání, si často pod pojmem "práce v IT" představí programátora, několika málo dalším se vybaví správce sítě. Obor informační a komunikačních technologií však pro mladé a kreativní ženy a muže nabízí neuvěřitelné množství zajímavých profesí, které však bohužel svým názvem mladé generaci nic neříkají.
Většina těchto profesí má také minimálně další dvě nesporné výhody oproti jiným oborům:
 • dobré platové ohodnocení 
 • nedostatek kvalifikovaných pracovníků


Co práce v IT nabízí?
 • kreativní a dobře ohodnocenou práci
 • velké spektrum pracovních pozic a možností od zaměstnání v nadnárodních společnostech, menších firmách po nezávislé pozice 
 • With ICT you can:  be anyone………  do anything………  work anywhere……… // V ICT můžete být kýmkoli... dělat cokoli .. a pracovat kdekoli
 • Mnoho dalších důvodů, proč pracovat právě v IT naleznete např. na tomto webu http://www.ichoosetechnology.com.au/home/what-is-ict/ict-and-you 

Věděli jste, že?
 • takřka 33 tisíc ICT firem v ČR dává práci více než 130 tisícům zaměstnanců za posledních 10 let vzrostl export ICT zboží 15x na hodnotu 360 mld. Kč v roce 2008, na celkovém exportu se podílí takřka 15% což z něho dělá velmi významný exportní artikl (tento podíl vzrostl za danou dobu více než 5,5x!)
 • další velmi slibně se rozvíjející oblastí je export IT služeb (za 7 let vzrostla jeho hodnota více než 8,3x) na hodnotu $786.827.863 v roce 2007 (13,6 mld. Kč dle aktuálního kurzu), skoro 88% končí v Evropě, 10% v USA (export služeb jako takový meziročně rostl také výrazným tempem – 30% mezi 2007 a 2008 a 23% mezi 2006 a 2007 na hodnotu $22.318.275.445 v roce 2008)
 • v roce 2008 šlo ročně z průměrného IT pracovníka na odvodech státu cca. 350.000 Kč (v roce 2002 pouze 213.000 Kč), průměrná mzda činí 43 703 Kč měsíčně
 • IT junior s minimem zkušeností (20-24 let) má o 2.500 Kč více než průměrný český zaměstnanec, IT senior (65+) bere dokonce o 16.000 Kč více
 • průměrný IT zaměstnanec pouze se středním vzděláním bez maturity bere o 2.500 Kč více než průměrný český zaměstnanec, se středním vzděláním s maturitou dokonce o 12.500 Kč více!
 • výdaje za ICT vybavení a služby v ČR v roce 2007 činily 742 mld. Kč, z toho za IT služby 129 mld. Kč a software 30 mld. Kč
 • firmy z oblasti ICT služeb generují 2. nejvyšší průměrnou roční přidanou hodnotu na zaměstnance z celé české ekonomiky - 1.833.998 Kč podle agentury CzechInvest každá třetí investice v ČR míří do sektoru IT
Zdroj: Czech ICT Alliance http://www.czechict.cz/ict-v-cr.htm 

Nevíte, jaké druhy pracovních pozic oblast IT nabízí a co si pod nimi konkrétně představit?

Zákoutí velkých IT společností jako inspirace

Volba profesního směřování

Ženy v IT

Kampaň eSkills for Jobs se snaží ukázat, že oblasti IT nabízí kvalifikovanou, zajímavou a kreativní práci nejen mužům, ale i ženám. Zájemkyním o profesní uplatnění v IT doporučujeme tyto webové stránky:

Studie a zprávy o ženách v IT a technických oborech:
 • Immigrant women, e-skills & employability in Europe - zpráva v angl zde
 • Women and ICT (2012) Zpráva v anglickém jazyce ke stažení zde.
 • Women active in the ICT sector (2013). Zpráva v anglickém jazyce zde.
EURES - Evropská síť pracovních míst 

 • EURES je sítí spolupráce, která byla navržena tak, aby usnadnila volný pohyb pracovníků v rámci 28 zemí EU a Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a Norska
Seznam personálních agentur, které nabízí práci v IT sektorech:
Seznam personálních agentur: http://www.personalniagentury.cz/