Kdo se může stát partnerem kampaně:
  • nadnárodní i malé regionální firmy a společnosti, které se svou činností dotýkají oblasti IT a zaměření kampaně;
  • neziskové organizace či sdružení, které se svou činností dotýkají oblasti IT a zaměření kampaně;
  • vysoké školy či další vzdělávací instituce, které se svou činností dotýkají oblasti IT a zaměření kampaně.
Partnersví v kampani eSkills for Jobs 2015-2016 zapojeným organizacím přináší:
  • možnost zapojit se do celoevropské kampaně eSkills for Jobs 2015-2016 a využít jeho logo;
  • zviditelnění aktivit organizace prostřednictvím následujících kanálů:
  • propagace aktivit organizace na webu www.itfitness.cz;
  • propagace na sociálních sítích kampaně;
  • propagace na evropském portálu http://eskills-week.ec.europa.eu jako partnera projektu.
Od zapojených komerčních subjektů očekáváme:
  • zveřejnění loga kampaně na webu a/nebo zmínku o této kampani např. ve Vašem newsletteru či bulletinu, šíření myšlenky na Vašich akcích atd. (Povinné);
  • propagace svých stávajících aktivit v rámci kampaně nebo uspořádání speciální nové akce (např. debata s IT odborníkem na ZŠ/SŠ, den otevřených dveří ve Vaší firmě pro třídu středoškoláků během Evropského týdne IT dovedností, soutěž atd.).