V rámci kampaně e-Skills for Jobs 2015 - 2016 byl v každé zemi ustaven řídící výbor - Steering Committee. Jeho úkolem je propagovat myšlenky kampaně mezi širokou i odbornou veřejností. 
Členové výboru za ČR:
  • Jiří Chábera (ČSKI – ECDL)
  • Karol Kniewald (CISCO)
  • Ondřej Neumajer (ICT expert, Pedagogická fakulta UK)
Digital Champion for the Czech Republic 

 


Medailonky členů:
 
Ing. Jiří Chábera (1964), manažer mezinárodního konceptu počítačové gramotnosti ECDL (European Computer Driving Licence) pro ČR, ředitel pracovní skupiny ECDL-CZ při České společnosti pro kybernetiku a informatiku (ČSKI).

Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, obor Chemická technologie kovů, speciálních anorganických materiálů a materiálů pro elektroniku (1987), kde se v rámci vědecké aspirantury věnoval mimo jiné pedagogické činnosti s důrazem na využívání výpočetní techniky při řízení procesů. Profesní život od samého počátku spojil s výpočetní technikou a s ICT obecně. Pracoval jako technický ředitel jednoho v té době z největších velkoobchodů s výpočetní technikou – Vikomt Čelákovice, řídil několik obchodních poboček a založil a řadu let řídil servisní síť této společnosti (1991 – 2001). V dalších letech působil jako projektový manažer, provozní a obchodní ředitel české softwarové společnosti CERTICON a.s.. V roce 2004 byl členem Fóra pro informační gramotnost poradní pracovní skupiny pro oblast informační a počítačové gramotnosti ministryně informatiky. Od roku 2005 se naplno věnuje realizaci myšlenek mezinárodního konceptu digitální gramotnosti a digitální kvalifikace – ECDL. Získal tak 11 let praktických zkušeností v oblasti vývoje, výroby a obchodu s výpočetní technikou, 7 let zkušeností z oblasti marketingu, vývoje, prodeje a poskytování komplexních služeb v oblasti ICT, 13 let zkušeností v oblasti návrhu, vývoje a služeb údržby software a 12 let zkušeností v oblasti řízení projektů, vzdělávání a ověřování počítačové gramotnosti. 

 

Ing. Karol Kniewald, CSR Manager, Global Field Organization, Corporate Affairs, Cisco Systems

Karol Kniewald received his master degree in Telecommunication Systems at the Faculty of Electrical Engineering and Informatics, Technical University of Kosice, Slovakia. He is founder of the Computer Network Lab established in 1997 and Regional Cisco Networking academy at Technical University in Kosice started in 1999. From 2001 he was teaching computer networking courses, acted as the Cisco Networking Academy instructor and the Regional Academy manager, later worked in telecommunication industry at technical and sales positions. Since 2004, Karol is with Cisco Systems in the role of Corporate Social Responsibility manager. His Cisco career started with focus on the Networking Academy program management in the Czech Republic. Later extended responsibility to interim coverage of Poland, Baltic countries and CEE/CIS region evolved to the current leadership of CSR in Europe and CIS region. He has over 10 years of experience in the education and government sector, partnerships, development of strategic initiatives, community building, e-learning technology innovations and IT workforce development.

  

PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. je konzultant vzdělávání, lektor, didaktik a popularizátor informačních a komunikačních technologií (ICT). 

Dlouhodobě se zabývá problematikou využívání digitálních technologií ve vzdělávání a vzdělávacími inovacemi. Je místopředsedou akreditační komise dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT, předsedou školské rady ZŠ a MŠ Na Beránku, hodnotitelem projektů eTwinning, digitálních učebních materiálů soutěže DOMINO a projektů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Publikuje v internetových i klasických médiích. Dlouhodobě působí na katedře Informačních technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Více na http://ondrej.neumajer.cz/autor.php