Počet evropských studentů, kteří se rozhodnout studovat IT na vysoké škole, stále klesá. Aby byl zachován růst evropské ekonomiky, je nutné motivovat více mladých lidí, aby se ve své profesní orientaci zaměřilo na oblast informačních a komunikačních technologií. Tento problém se ještě ve větším měřítku týkat dívek a žen, kterých je v oblasti ICT velký nedostatek. Pokud učitelé již od nejnižších stupňů vzdělávání začnou se svými žáky využívat při výuce IT, jejich žáci budou mít dostateční ICT dovednosti nutné pro uplantnění na trhu práce, zároveň se zvýší počet mladých lidí, kteří si ICT zvolí jako svoji profesi.


Materiály pro učitele
  • eSkills Teachers Toolkit ke stažení zde 
  • Bezpečné využívání internetu - výstupy projektu Projekt Web We Want (2015) -  Pro mnoho mladých lidí na začátku 21. století jsou jejich společenské interakce a aktivity na Internetu a osobnost v internetovém světě stejně důležité jako život ve světě fyzickém. Učitelé to proto musí mít na paměti a mladým lidem pomáhat, aby dokázali možnosti, které jim online technologie a sociální media nabízejí, využívat pro rozvoj klíčových kompetencí a aby se v první řadě stali přemýšlivými a zodpovědnými občany. Pedagogická příručka obsahuje  plány výukových hodin, v nichž najdete nápady a aktivity, jejichž cílem je povzbudit mladé lidi, aby rozvíjeli své tvůrčí a kritické myšlení, což budou v budoucnu nezbytně potřebovat, budou-li chtít svůj život smysluplně naplnit.

Zajímavé materiály, jak zapojit tablety do výuky (výstupy projektu Creative Classrooms Lab)
  • 7 metodických scénářů, které ukazují, jak lze zapojit tablety do výuky
  • Metodické materiály v češtině ke stažení zde  

Tipy, jak zapojit IT do výuky

Sdílení digitálních výukových zdrojů

Materiály pro odborníky ve vzdělávání - Evropské studie a průzkumy 
  • Publikace o výstupech projektu iTECRe-engineering the Uptake of ICT in Schools (2015) - projekt iTEC v letech 2010 - 2014 zkoušel na více než 2 500 třídách ze 20 evropských zemí výuku třídy budoucnosti. Ta nebyla založena jen na využívání technologií, ale spočívala především ve změně způsobu, jakým se žáci ve škole vzdělávají. Projekt iTEC vytvořil v průběhu čtyř let řadu inovativních výukových scénářů, které byly vyzkoušeny v praxi. Publikace shrnuje výstupy projekty a přibližuje hlavní myšlenky konceptu "Třídy budoucnosti", který projekt vytvořil. Publikace je v angličitě a je ke stažení zde.

  • Studie o IT administrátorech škol (2015)Organizace European Schoolnet (EUN) zveřejnila výsledky zajímavého průzkumu mezi evropskými IT administrátory škol. Do průzkumu se zapojilo přes 3600 respondentů, z toho 85 z České republiky. Cílem dotazníku bylo zjistit, jaké povinnosti skýtá role IT administrátora škol v různých zemích, s jakými překážkami se administrátoři nejčastěji setkávají a o jaký typ dalšího vzdělávání by měli zájem. Studie k dispozici zde
  • Insight Country Report - Organizace EUN vytváří každý rok tzv. Insight Country Reports - zprávy o stavu ICT ve vzdělávání v jednotlivých členských zemí EUN. DZS ve spolupráci s externími odborníky tyto zprávy vytváří od roku 2009.

  • Survey of Schools: ICT in Education (2013) - Celoevropský on-line průzkum o využití informačních a komunikačních technologií (ICT) v oblasti vzdělávání, který se zaměřoval na žáky, učitele i ředitele základních a středních škol.  Průzkum byl iniciován a financován Generálním ředitelstvím Evropské komise pro informační společnost a média. V ČR se ho zúčastnilo 544 škol, 7602 žáků, 1139 učitelů a 376 ředitelů a v ČR průzkum koordinoval Dům zahraniční spolupráce. Výsledky průzkumu zveřejnila Evropská komise v dubnu 2013 a na stránkách EK naleznete celoevropské výsledky i zprávy jednotlivých zemí včetně dat ke stažení. Zpráva o stavu ICT v České republice v českém překladu ke stažení zde.